13 зарплата

Премія за рік, або «13-та зарплата»

Наближається кінець фінансового звітного року, і керівники деяких підприємств приймають рішення про виплату працівникам винагороди за підсумками роботи за рік — так званої 13-ї зарплати. А бухгалтерам тим часом треба знати, який порядок її розрахунку, якими нормативно-правовими документами користуватися при оформленні та нарахуванні та яким чином провести таку винагороду в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.
Документальне оформлення

Основними нормативно-правовими актами, що регламентують форми та системи оплати праці, умови і розміри запровадження надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, є КЗпП, Закон про оплату праці, а також Iнструкція №5. Так, відповідно до ст. 15 Закону про оплату праці, вищезазначені показники організації оплати праці встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Щодо обов’язковості укладення колективного договору варто звернути увагу на лист Мінпраці від 03.10.2005 р. №7825/0/14-05/015-15, де зазначено, що колективний договір укладають на добровільних засадах, а отже, немає й відповідальності за його відсутність на підприємстві.
Через те що чинним законодавством не передбачено прямих норм, які б визначали конкретний порядок нарахування та виплати винагороди за підсумками роботи за рік, такі норми кожне підприємство розробляє та затверджує самостійно. Отже, рішення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік приймається безпосередньо на підприємстві та закріплюється внутрішнім нормативним документом. У разі відсутності на підприємстві колективного договору згадані виплати можуть регламентуватися Положенням про систему оплати праці або Положенням про преміювання.
Наприклад, Положення про преміювання може складатися з урахуванням критеріїв диференціації розмірів винагород або премій, а також визначати порядок та строки їх виплат. У ньому слід зазначити умови та/або розміри винагороди за підсумками роботи за рік. Так, розмір винагороди можна встановлювати відповідно до стажу роботи на підприємстві або у відсотковому відношенні до посадового окладу, або ж в однаковому (фіксованому) розмірі для всіх працівників тощо. У будь-якому разі рішення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік затверджується наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Оподаткування та облік

Згідно з пп. 2.3.2 Iнструкції №5 винагороди за підсумками роботи за рік входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Водночас пп. 14.1.48 ПКУ визначено, що заробітна плата з метою розділу IV ПКУ — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Отже, сума нарахованої винагороди за підсумками роботи за рік як складова зарплати працівника та його загального місячного оподатковуваного доходу (пп. 164.2.1 ПКУ) буде оподатковуватися ПДФО на загальних підставах за ставками, встановленими п. 167.1 ПКУ (15% — 17%). База оподаткування визначатиметься згідно з п. 164.6 ПКУ, тобто нарахована заробітна плата буде зменшена на суму ЄСВ та на суму податкової соціальної пільги за її наявності.
Відповідно до п. 142.1 ПКУ, до складу витрат платника податку на прибуток включаються витрати на оплату праці фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, що включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV ПКУ). Таким чином, оскільки винагороди за підсумками роботи за рік передбачені або колективним договором, або ж у разі його відсутності Положенням про преміювання1, то нараховані суми таких винагород підприємство має право повністю врахувати у складі податкових витрат.

1 З яким працівників також ознайомлюють, бо воно встановлює істотні умови їхньої праці. У разі внесення змін до Положення про преміювання п

рацедавці повинні повідомляти про це працівників за 2 місяці до початку дії змін (ст. 32 КЗпП). На думку автора, цього достатньо, щоб вважати умови оплати праці, зазначені у Положенні про преміювання, встановленими за домовленістю сторін. Адже у разі незгоди працювати за новими істотними умовами працівник має право звільнитися на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП.

Нараховують ЄСВ на суми зазначених винагород також на загальних підставах у зв’язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ для роботодавців та їхніх працівників ЄСВ нараховується (утримується) виходячи зі суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (до складу яких, власне, і входять винагороди за підсумками роботи за рік). При цьому ставка нарахування ЄСВ для працедавців залежить від встановленого для них класу професійного ризику (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Водночас для підприємств, де працюють інваліди, ЄСВ становить 8,41% від нарахованого ФОП працюючих інвалідів. А ставка утримання ЄСВ для працівників дорівнює 3,6% від суми нарахованої зарплати (ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ).
У бухгалтерському обліку операції з нарахування винагород за підсумками роботи за рік відображатимуть за кредитом субрахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» та дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 залежно від обов’язків та функцій, які виконують працівники. В аналогічному порядку ці виплати потраплять до відповідного рядка витрат у декларації з податку на прибуток (як витрати операційної діяльності або інші — адмінвитрати, витрати на збут тощо).
Приклад У грудні менеджеру зі збуту з окладом 4000 грн на підставі колективного договору та наказу керівника нараховано винагороду за підсумками роботи за рік в розмірі 50% окладу. Бухгалтерський та податковий облік наведено в таблиці.

Таблиця Нарахування винагороди за підсумками роботи за рік


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн Податковий облік
Д-т К-т Доходи Витрати
1. Нараховано зарплату за грудень 93 661 4000,00 4000*
2. Нараховано винагороду за підсумками роботи за рік 93 661 2000,00 2000
3. Нараховано ЄСВ (умовний розмір ЄСВ — 37%) 93 651 2220,00 2220
4. Утримано ЄСВ 3,6% 661 651 216,00
5. Утримано ПДФО 661 641/ПДФО 867,60
6. Виплачено зарплату та винагороду працівникові 661 301 4916,40
* Зарплата менеджера зі збуту є складовою витрат на збут та, відповідно, інших витрат, які визнаються витратами того звітного періоду, в якому здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПКУ).

Нормативна база

 • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
 • Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату праці».
 • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 • Iнструкція №5 — Iнструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5.

Михайло СТЕПАНОВ, «Дебет-Кредит»

Обязательность премии по итогам года

Работодатель производит начисление 13 зарплаты в добровольном порядке. Произойдут подвижки в ее сторону или нет – зависит не только от результатов деятельности сотрудников, но и:

 • возможностей организации;
 • действующей системы вознаграждения.

Если по итогам года компания понесла убытки, дополнительное вознаграждение обычно не выплачивают. И это не нарушение.

Другая ситуация складывается при наличии пункта о ежегодном премировании во внутренних документах компании. Имеют ли право лишить 13 зарплаты в этом случае? Ответ однозначный: нет. Ведь такое правило было установлено самим предприятием. Оно приняло на себя обязательство поощрять качественную работу денежным вознаграждением, для чего должен быть создать специальный финансовый задел. Если сотрудник заслужил премию, но не получил, при обращении в суд он сможет восстановить справедливость.

Тринадцатая зарплата – это ежегодные выплаты сотрудникам предприятия по завершению календарного года. Они выплачиваются под новогодние праздники и являются нерегламентированной формой поощрений и премирования.

Как оформить

В бухгалтерии «тринадцатую зарплату» оформляют под другим названием. По документам организации она может пройти, как:

 1. Премия по итогам года всем работникам предприятия.
 2. Денежное вознаграждение для отдельных сотрудников за достижение высоких результатов.
 3. Премиальные для специалистов в связи с высоким уровнем квалификации.

Важно сделать выбор до выполнения расчета 13 зарплаты.

Следующий шаг – издание приказа о предоставлении премии на бланке Т-11 или Т-11а. В тексте приводят причины принятия решения: перевыполнение нормы, повышение производительности труда, внесение предложений по экономии и т. д.

Основаниями для уменьшения выплат могут быть нарушение техники безопасности, несоблюдение трудовой дисциплины и др.

На нашем сайте скачать формы этих типовых приказов .

Источником выплаты 13 зарплаты может быть материальный фонд, созданный руководством с целью поощрять хороших работников.

Некоторые собственники выдают денежные средства за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (АО и ООО). Информация об этом должна быть в уставе. Она нужна для оформления бухгалтерских операций.

Как рассчитывается 13 зарплата

Порядок расчета отличается в зависимости от методики выплаты.

Фиксированная сумма

Используют в случаях, когда премию назначают некоторым сотрудникам. Размер бонуса может быть установлен в разных вариантах на усмотрение работодателя.

ПРИМЕР
Руководство компании ООО «Ланс Трейд» установило во внутренних нормативных актах, как выплачивается 13 зарплата за 2017 год отдельным категориям сотрудников. В начале 2018 года будут выданы фиксированные суммы, которые составляют:

 • для руководящего состава – по 60 000 руб.;
 • для торговых агентов – по 25 000 руб.;
 • для сотрудников финансового отдела – по 32 000 руб.

Процент от оклада или расчетного коэффициента

Премиальные выплаты можно дифференцировать по определенным критериям. Например – стаж работы, количество сделанных продаж и т. д. Тогда формула, как посчитать 13 зарплату по окладу, будет такой:

ПРЕМИЯмакс. – наибольшее количество денежных средств, которое может получить сотрудник, согласно внутренним правилам премирования;
Драб. – количество рабочих дней в году;
Дотр. – число фактически отработанных дней за год.

ПРЕМИЯмакс. = ОКЛАД × %
Имейте в виду: на протяжении года сумма может увеличиваться, это обязательно нужно учитывать. Кроме того, работодатель должен не только информировать в локальных документах, как высчитывается 13 зарплата, но и отчислять с нее подоходный налог в бюджет.

ПРИМЕР
Согласно положению о премировании фирмы «ТоргПрофи», сотрудникам, проработавшим год в полном размере (учитывая основной отпуск), выдается премия в размере 40% оклада.Торговый представитель Тополев находился в ежегодном отпуске 20 рабочих дней и 7 рабочих дней – на отдыхе за свой счет. Его оклад равен 36 700 руб. Как рассчитать 13 зарплату для сотрудника за 2017 год?

Решение

 1. Определим максимальную долю средств, выплачиваемую Тополеву при соблюдении условий положения о премировании:36 700 × 40% = 14 680 руб.
 2. Вычислим количество дней, фактически отработанное сотрудником. Согласно производственному календарю, в 2017 году количество рабочих дней равно 247. Для получения премии в полном размере нужно отработать 227 дней (минус 20 дней положенного отдыха). Тополев отработал:3 – 27 = 220 рабочих дней.
 3. Вот как посчитать 13 зарплату для Тополева с учетом отработанного им времени:

Также см. «Премии и подоходный налог: правила обложения».

Среднегодовой заработок

Наиболее трудоемкий процесс расчета премии по итогам года. Бухгалтеру понадобится определенная информация: сумма доходов сотрудника за год, количество работников в отделе, трудовой стаж и др.

Теперь о том, как считают 13 зарплату на основании среднегодового заработка:

Пзп.ср.г. + Пстаж
П зп.ср.г. – премия от среднегодового дохода;
Пстаж – денежные выплаты, предоставляемые за трудовой стаж.

ПРИМЕР
Строительная компания «Фаворит» производит расчет премий на основании среднегодового заработка сотрудников (указано в положении о премировании). Как считается 13 зарплата монтажника Ларионова, если премия от среднегодового дохода составила 12 000 руб., а доплаты за трудовой стаж равны 6300 руб.?

Решение

12 000 + 6300 руб. = 18 300 руб.
Фирма «Фаворит» должна выплатить Ларионову 18 300 руб.

Влияет ли больничный на 13 зарплату

Итоговые суммы это и есть 13 зарплата.

Поэтому если за календарные годы, участвующие в расчете пособия, вы получили заработок сверх этих сумм, то превышение не будет учтено для расчета пособия. Руководство решает, какой процент и какую формулу выбрать, также может установить повышенную 13 зарплату в зависимости от стажа работы в компании. Частые вопросы про 13 зарплату Вопрос Ответ Когда выплачивается 13 зарплата? Если она предусмотрена, выплачивается в конце декабря вместе с зарплатой за декабрь. Точная дата устанавливается руководством Положена ли 13 зарплата в декретном отпуске?

Если этот факт детально не прописан во внутренних документах компании, вопрос о премии принимает руководитель в индивидуальном порядке Дадут ли 13 зарплату при увольнении по инициативе работодателя? (сокращении)? Если сотрудник проработал год, он может претендовать на эту премию.

Обязательными при сокращении являются только выходное пособие и компенсации за неиспользованный отпуск Нужно ли платить алименты с 13 зарплаты?

Да.

Как влияют ранее оформленные больничные на расчет пособия по листу нетрудоспособности, входят ли в средний заработок – пример

Следовательно, наличие нетрудоспособности в расчетном периоде занижает величину пособия.

Если человек длительно болел в последние 2 года или, например, часто уходил на больничный с ребенком, то его средний заработок будет заметно занижен из-за этого.

Соответственно, и пособие по новому листу нетрудоспособности он получит в меньшем размере по сравнению с ситуацией, когда весь расчетный период отработан полностью.

То есть болеть не выгодно с финансовой точки зрения. Рекомендуем также прочитать: ? Больничный может быть выписан не только по болезни работника или его ребенка, но и по беременности и родам. Такой лист по-другому влияет на размер выплаты по нетрудоспособности. Если в расчетном сроке был оформленный больничный по беременности и родам, то год, на который он пришелся, можно заменить на более ранний, предшествующий уходу в декрет.

Add a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *